Održano je klubsko, ocensko takmičenje KDT “Spartak“

Zahvaljujući svestranoj pomoći i razumevanju Gradske Uprave Grada Subotica i Sportskog
Saveza Subotica, dozvoli Mup Policijska stanica 1 Subotica i podršci Saveza Srbije za dizanje
tegova i Saveza za dizanje tegova Vojvodine održano je Klubsko, ocensko takmičenje
KDT“Spartak“ Subotica uz poštovanje svih mera predviđenih od strane Minstarstva Sportova,
Sportskog Saveza grada Subotice kao i Saveza Srbije za dizanje tegova.

U pripremi, organizaciji i realizaciji takmičenja učestvovali su Kiss Ferenc predsednik Kluba,
Kajdoči Tamaš potpredsednik Kluba, Haško Tibor član UO Kluba-trener, Aroksalaši Ervin član UO
Kluba, Kajdoči Zoltan član UO Kluba, Rožnjik Ervin glavni trener Kluba-sudija, Kajdoči Tivadar
sudija – pomoćni trener, Prof.Nađ Čongor – trener, Anika Andrija pomoćni trener kao i takmičarke
Alijević Tina, Subanović Teodora i Radaković Nikolina.
Cilj ovog takmičenja je bio da takmičari/ ke imaju šansu nastupa posle punih pet meseci pauze i
prekidanja takmičarske sezone povodom pandemije COVID-19. Nadamo se da smo ovim
takmičenjem uspeli u :
– Održavanju motivacije takmičara/ki – u inspiraciji takmičara/ke posle uspešno izvođenih
pokušaja
– Nagrađivanju sa medaljama i peharima kao na bilo kojem takmičenju SSDT i SDTV kao i
sportskim nagradama u vidu opreme
– Novim i najmlađim članovima Kluba dati šansu da se oprobaju na takmičenju i steknu
takmičarsko iskustvo obraćajući pažnju posebno na ponašanje pre nastupa, na podijumu i
nakon izvršenog pokušaja
– Gradnju i unapređenju timskog duha i jačanju homogene zajednice
– Testiranju trenutne forme – po završetku letnjih priprema i daji putokaz za programiranje
daljeg rada
– Promociji dizanja tegova, sporta i zdravog načina života uopšte
– Pedagoški i sociološki razvolj najmlađih članova uz nadzor visokobrazovanih stručnjaka
Kluba (diplomirani učitelj, diplomirani profesori fizičkog vaspitanja, visokoobrazovani
trener) u vremenu kad nema nastave u školama

Na takmičenju po starosnim kategorijama nastupali su :
takmičarke – takmičari

U 15 2 6
U 17 2 2
U 20 3 4
U 23 1 1
Senior 1 1
Veteran 1

Da je takmičenje opravdano govore i rezultati
– Da je takmičarka Alijević Tina postigla rezultat vredan blizu magičnih 200 Sincler bodova
– Da su rezultati bolji od evidentiranih državnih rekorda od 14.03.2020. i bili bi oboreni
sledeći državni rekordi da je održano takmičenje SSDT (pod uslovom da neki drugi klub ne
izvede do sad nepoznate talente):

za U 20 Ž u kategoriji do 76 kg Subanović Teodora
za U 23 Ž u kategoriji + 87 kg Radaković Nikolina
za U 23 Ž u kategoriji do 76 kg Subanović Teodora
za seniorke u kategoriji + 87 kg Radaković Nikolina
za U 15 M u kategoriji do 55 kg Benčik Maša Balaž
za U 15 M u kategoriji do 67 kg Berenji Akoš
za U 15 M u kategoriji do 73 kg Sabo Adam
za U 15 M u kategoriji do 102 kg Dorožmai Aleks
za U 17 M u kategoriji do 55 kg Benčik Maša Balaž

Svaki učesnik je nagrađen učesničkom medljom i sportskom majicom Sportskog Saveza Grada
Subotice.
Sa najvrednijim rezultatom po Sincler bodovima u konkurenciji takmičarki peharom je nagrađena
Alijević Tinana.
Sa najvrednijim rezultatom po Sincler bodovima u konkurenciji takmičara peharom je nagrađen
Haško Viktor.
Ovom prilikom se zahvaljujemo profesoru Nađ Čongoru, bivšem državnom prvaku Jugoslavije u
konkurenciji kadeta, da je svojim požrtvovanim stručnim radom za kratko vreme doprineo
godinama neviđenom omasovljavnju Kluba i održavnju ovog promotivnog takmičenja u dizanju
tegova.