Održana tribina ,,Razvijanje i upotrebe alata e-uprave na lokalnom nivou“

 

U Savremenoj galeriji održana je tribina pod nazivom ,,Razvijanje i upotrebe alata e-uprave na lokalnom nivou“ posvećena unapređenju komunikacije i stvaranju dobre JAvne uprave. Na tribini se razgovaralo o značaju uključivanja mlađih građana u rad javne e-uprave i informatičkoj pismenosti koja je neophodna kao preduslov za dalji razvoj e-uprave na lokalnom nivou.

Medijska i informaciona pismenost je jedna od ključnih veština jer se odnosi na razvoj kritičkog mišljenja koje nam omogućava donošenje informisanih odluka u životu ističe stručnjakinja u toj oblasti, medijske i informacione pismenosti, Tatjana Ljubić.

Prema rečima predstavnice Evropskog pokreta u našem gradu, Lidije Kovač Đerović, cilj projekta ,,Partnerstvom do dobre javne uprave“ je povećanje kvaliteta javnih usluga koje se finansiraju novcem poreskih obveznika.

Unapređenjem sistema i obučavanjem kadrova, primenom dobrih komuniacijskih praksi može se obezbediti da sistem bude efikasniji način dolaska do dokumenata ističe Marija Ušumović Davčik, načelnica Gradske uprave. U našem gradu e-uprava je počela sa radom prošle godine, a najskoriji projekat ,,Bebo dobrodošla na svet“ omogućava roditeljima lakšu prijavu novorođenog deteta.

U okviru projekta ,,Partnerstvom do dobre javne uprave“ koju realizuje Evropski pokret, u toku je dvogodišnja kampanja pod nazivom ,,Ja u centru pažnje“ putem koje se ispituje zadovoljstvo građana javnim uslugama i radi na usavršavanju javne administracije.