Održana tribina „Ostvarivanje prava osoba sa intelektualnim invaliditetom“

U organizaciji Udruženja „Zajedno“, a povodom Međunarodnog dana socijalnog rada na Otvorenom univerzitetu održana je tribina pod nazivom „Ostvarivanje prava osoba sa intelektualnim invaliditetom u Srbiji“. Nakon tribine stručni radnici Udruženja „Zajedno“, Centra za socijalni rad, Doma za decu sa smetnjama u razvoju „Kolevka“, Gerontološkog centra i Kancelarije zaštitnika građana imali su priliku da razmene iskustva stečena kroz rad sa osobama sa invalditetom.

Zakonodavnim aktivnostima posednjih decenija unapređen je pravni okvir za što veću implementaciju garantovanih ljudskih prava osoba sa invaliditetom, poručio je zaštitnik građana Zlatko Marosiuk i dodao da je kod nas najveći problem sprovođenje zakona u praksi. Marosiuk je podsetio da je krajem prošle godine zaključen sporazum sa udruženjima osoba sa invaliditetom kojim je predviđeno da im se olakša život, a pre svega kretanje u gradu. Rampe za prelaz osoba sa invaliditetom na Radijalcu i Prozivci jesu ideja Kancelarije zaštitnika građana.

Usluge licima sa posebnim potrebama, a naročito deci sa invaliditetom svakodnevno pruža i Centar za socijalni rad. Jedna od usluga koju Centra pruža je i lični pratilac deteta, a prošle godine zaključeno je 45 ugovora za ostvarivanje ove usluge za decu sa posebnim potrebama.

Na tribini su predstavljeni i rezultati monitoringa individualnih iskustava osoba sa intelektualnim invaliditetom, koji je rađen u sedam gradova u Srbiji, a u sklopu projekta „Samozastupnici za osnovna prava osoba sa invaliditetom u Srbiji“. Defektolog Vesna Gavrić podsetila je da su ove osobe najranjivije među svim osobama sa invaliditetom i dodala da je u okviru projekata rađeno na podizanju stepena samostalnosti osoba sa intelektualnim invaliditetom u svim oblastima života što doprinosi sticanju boljeg uvida u oblast ljudsih prava.

Pojekat „Samozastupnici za osnovna prava osoba sa invaliditetom“ sprovodi Asocijacija za promovisanje inkluzije Srbije uz učešće nekoliko organizacija civilnog društva i institucija iz Subotice i još sedam gradova i opština.