Održana tribina „Bezbednost i zdravlje na radu u oblasti građevinarstva“

Kako bi se smanjio broj povreda na radu i broj radnika koji rade bez ugovora o radu u oblasti građevinarstva, Odsek inspekcije rada za Severno-Bački okrug organizovao je tribinu „Bezbednost i zdravlje na radu u oblasti građevinarstva“. Tribini u Novoj opštini, prisustvovali su poslodavci iz oblasti građevinarstva, kao i lica zadužena za bezbednost i zdravlje na radu u firmama koje se bave građevinskim radovima.

Građevinsko preduzeće „Cenzar“ sa sedištem u Subotici jedno je od preduzeća iz oblasti građevinarstva koje je učestvovalo na današnjoj tribini. Iz ovog preduzeća ističu da bi sve firme trebalo da posluju u zakonskim okvirima i da se pridržavaju svih propisanih normi.

Tokom prethodnih godina uočeno je da se najveći broj povreda na radu događa u građevinarstvu, te se godinama unazad organizuje tribina kako bi se smanjio broj povreda na radu i broj radnika na crno. Tokom 2017. godine od ukupno 16 povreda na radu tri su bile u oblasti građevinarstva. Od ukupno 415,  120 lica su zatečeni da rade na crno takođe u oblasti građevinarstva. Za poslodavce koji nisu zaključili ugovor o radu sa zaposlenima, kao i za one poslodavce koji ne primenjuju mere bezbednosti i zdravlja na radu, predviđe su visoke novčane kazne.

Iz inspekcije rada savetuju savetuju poslodavce da sa zaposlenima zaključe ugovor o radu, da ih prijave na obavezno socijalno osiguranje u skladu sa izmenama Zakona o radu koje su stupile na snagu u decembru prošle godine. Poslodavci su dužni da zaposlene obuče za bezbedan i zdrav rad, da zapolsenima obezbede zaštitna sredstva, te da redovno šalju zaposlene na lekarkse preglede za radna mesta za koja je to obavezno.