Održana promocija Gerontološkog centra Subotica

U Dečjem pozorištu održana je promocija novog web sajta Gerontološkog centra Subotica. Ovo je prvi sajt jedne ustanove socijalne zaštite u regionu koji je preveden i na romski jezik. Na ovaj način Gerontološki centar želi da da aktivan doprinos boljem pristupu pripadnicima Romske nacionalne zajednice uslugama socijalne zaštite.

Po rečima direktora Gerontološkog centra Subotica, Nenada Ivaniševića, ideja je bila da ova ustanova napravi iskorak u komunikaciji sa svojim korisnicima, a posebno su želeli da u praksi pokažu integraciju naših sugrađana Romske nacionalnosti tako što je sajt dostupan i na romskom jeziku.

Koordinator za romska pitanja Grada Subotice, Stevan Nikolić kaže da je ovaj sajt iskorak i da predstavlja pokazatelj za sve druge zvanične ustanove kako bi trebalo da se odnose prema ugroženim grupama. On ocenjuje da se na ovaj način smanjuju predrasude i otvaraju vrata za inkluziju u praksi.

Na svečanosti u Dečjem pozorištu naši najstariji sugrađani izveli su program u vidu plesne tačke i revije šešira, nakon čega je upriličena prezentacija novog web sajta Gerontološkog centra.