Održana promocija dobrovoljnog služenja vojnog roka

U Politehničkoj školi danas je održana decembarska promocija dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem. Učenicima su predstavljene novine koje se odnose na pojednostavljenu prijavu i novčana primanja, koja sada iznose 38.000 dinara mesečno.

Za dobrovoljno služenje vojnog roka mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola, koji ove godine navršavaju od 19 do 30 godina starosti. Prijava se može podneti u svim filijalama Pošte Srbije, preko portala eUprave, kao i u nadležnom centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, a služenje vojnog roka traje šest meseci.

Za vreme trajanja dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem obezbeđena su novčana primanja koja mesečno iznose oko 38 hiljada dinara, naknade putnih troškova, zdravstveno osiguranje, smeštaj, ishrana, vojna odeća i obuća. Takođe, pojednostavljena je i procedura prijema kandidata u profesionalnu vojnu službu, te je u odnosu na raniji period kada su bila potrebna dva lekarska pregleda, sada dovoljan jedan.

Lokalna samouprava podržava promociju dobrovoljnog služenja vojnog roka Ministarstva odbrane Republike Srbije, jer je vojska Srbije deo slobodarske tradicije naše države, ali i garant mira i stabilnosti, rekao je Srđan Samardžić, član GV zadužen za privredu.

Kandidati sve dodatne informacije mogu dobiti u Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Subotica i na broj telefona 024/552-878 ili sa sajtu Vojske Srbije.