Održana promocija dobrovoljnog služenja vojnog roka u Tehničkoj školi „Ivan Sarić“

U Tehničkoj školi “Ivan Sarić” danas je održana martovska promocija dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem. Učenicima su predstavljene novine koje se odnose na pojednostavljenu prijavu i novčana primanja, koja iznose 38.000 dinara mesečno. Iz nadležnog ministarstva pozivaju sva zainteresovana lica da se prijave na dobrovoljno služenje vojnog roka.

Za dobrovoljno služenje vojnog roka mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola, koji ove godine navršavaju od 19 do 30 godina starosti. Prijava se može podneti u svim filijalama Pošte Srbije, preko portala eUprave, kao i u nadležnom centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu.

Služenje vojnog roka traje 6 meseci i realizuje se u centrima za osnovnu obuku mesec i po dana. Nakon toga, kandidati se upućuju na specijalsitičku obuku u istom trajanju, a poslednja tri meseca u jedinicama Vojske Srbije sprovodi se kolektivna obuka. Za vreme služenja vojnog roka vojnicima su između ostalog obezbeđeni smeštaj i hrana, kao i novčana primanja u iznosu od 38.000 dinara.


Lokalna samouprava podržava inicijativu Ministarstva odbrane Republike Srbije, jer je vojska Srbije deo slobodarske tradicije naše države, ali i garant mira i sigurnosti u vremenima punim izazova, rekao je Srđan Samardžić, član GV zadužen za privredu.

Kandidati sve dodatne informacije mogu dobiti u Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Subotica i na broj telefona 024/552-878 ili sa sajtu Vojske Srbije.