Održana panel diskusija o zaštiti podataka o ličnosti

Ubrzana digitalizacija i sve veća upotreba veštačke inteligencije donela je i veću opasnost po naše podatke o ličnosti, čiji je tok sve teže pratiti. Kako bi se građanima i organima vlasti u Subotici približio značaj i potreba zaštite ličnih podataka i bezbednih načina njihove obrade, u Velikoj većnici Gradske kuće održana je panel diskusija o Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti.

Podaci o ličnosti nisu samo ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, broj telefona, već i IP adresa, naše navike, ono što konzumiramo, kako se odevamo i kuda se krećemo, a svi koji rukuju našim podacima, to moraju činiti bezbedno i u skladu sa zakonom, bez previše zadiranja u privatnost, podseća poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović.

Naši propisi o zaštiti ličnih podataka usaglašeni su sa odredbama i direktivama Evropske unije, kaže Marinović i naglašava da iako sve prisutnija digitalizacija ima svoje benefite, takođe ima i svoju sivu stranu.

Panel diskusija o praćenju sprovođenja Zakona o zaštiti podataka o ličnosti organizuje se u okviru projekta „Jačanja vladavine prava u Srbiji“, koji je finansiran od strane EU i Nemačke vlade, a koji sprovodi Nemačka razvojna agencija GIZ.

Subotica je jedna od petnaest lokalnih samouprava u kojima će se održati diskusija.