Održana otvarajuća konferencija projekta „Filmska umetnost povezuje mlade ljude- Filmy“

Na Otvorenom univerzitetu održana je otvarajuća konferencija projekta „Filmska umetnost povezuje mlade ljude- Filmy“ koji realizuju Otvoreni univerzitet iz Subotice i Centar za organizaciju događaja i medijskih aktivnosti iz Segedina. Cilj projekta je povezivanje Festivala evropskog filma „Palić“ i segedinskog festivala „Žigmon Vilmoš“, razmena programa i stvaranje novih edukativnih aktivnosti.

Centar za organizaciju događaja i medijskih aktivnosti iz Segedina organizuje festival „Žigmon Vilmoš“ koji će ove godine biti održan po drugi put. Saradnja sa Otvorenim unoiverzitetom koji organizuje Festival evropskog filma „Palić“ od izuzetnog je značaja za Centar za organizaciju događaja i medijskih aktivnosti sa aspekta razmene iskustava i znanja.

U okviru projekta „Filmska umetnost povezuje mlade ljude- Filmi“ biće organizovane tri grupe aktivnosti: saradnja među festivalima, edukacija u oblasti filma i razvoj filmskih klubova i filmskih škola u Subotici i Segedinu. Projekat se realizuje u okviru Interreg- IPA prekograničnog programa Mađarska-Srbija.

Implementacija projekta traje od 1.januara ove godine do 31. avgusta 2019. godine. Ukupna vrednost projekta je 127.000 eura, od čega je oko 108.000 sufinansirano od strane Evropske unije.