Održana konferencija o upravljanju otpadnim vodama i otpadom

Kanalizaciona mreža pokriva polovinu Subotice, a projektom “Čista Srbija” mreža će biti proširena, dok će na Paliću biti kompletno završena, rečeno je konferenciji “Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad”, koju organizuju Udruženje za tehnologiju voda i sanitarno inženjerstvo i Udruženje vodovoda i kanaliazacije Srbije.

Oko dve stotine radova o novim konceptima i trendovima u upravljanju otpadnim vodama i otpadom, kao i o inovativnim tehnologijama u prečišćavanju otpadnih voda, predstavljeno je konfereniciji iz ovih oblasti. Među projektima našla su se i dva nacionalna čija je realizacija u toku – Reforme u sektoru voda i Čista Srbija.

Pedeset odsto Subotice pokriveno je kanalizacionom mrežom, a zahvaljujući projektu “Čista Srbija” izgradiće se dodatnih 10 do 20 odsto, kaže direktor JKP “Vodovod i kanalizacija”, Đerđ Šugar. On ističe da je naš grad jedan od retkih u kojem postoji zajednički sistem kanalisanja, što je veoma značajno kod izgradnje nove kanalizacije, jer podrazumeva da se sa otpadnom vodom prerađuje i kišnica.

Početak realizacije ovog projekta u Subotici očekuje se u narednom periodu. Mi smo kao Grad i Vodovod i kanalizacija sve uradili da bi pripremili projekat i kada bude potpisan aneks osnovnog ugovora, onda će se brzo krenuti, kaže Imre Kern, zamenik gradonačelnika Subotice. Grad će dobiti značajnu pomoć države i veliki broj građana će moći da se priključi na ovu kanalizacionu mrežu.

Ovim projektom naselja Bajmok i Čantavir će, osim kanalizacione mreže, dobiti i prečistače otpadnih voda.