Održana komemoracija dr Nandoru Šeljmešiju

U Velikoj većnici Gradske kuće održan je komemorativni skup u znak sećanja na dr Nandora Šeljmešija, urologa specijalistu u penziji, bivšeg direktora Opšte bolnice i ovogodišnjeg dobitnika priznanja Pro urbe koji je nakon kratke i teške bolesti preminuo u 67. godini.

Dr Šeljmeši rođen je 1956. godine u Bajmoku, gde je završio osnovnu školu, a srednju školu u Subotici. Medicinski fakultet i staž je završio u Mađarskoj u Pečuju 1981. godine. Specijalistički ispit je položio na Medicinskom Fakultetu u Zagrebu 1991. godine, a magistarsku tezu je odbranio 2002. na Medicinskom Fakultetu u Novom Sadu. Od tada do maja 2021. god. je radio kao specijalista urologije u subotičkoj Bolnici, od 2003. do 2007. i kao upravnik Opšte Bolnice Subotica. Poslednji pozdrav dr Šeljmešiju uputili su i predsednik Skupštine grada, dr Balint Pastor i v.d. direktora Opšte bolnice Subotica dr Saša Dželebdžić. Dr Šeljmeši sahranjen je danas na Bajskom groblju.