Održana Javna rasprava o Nacrtu Zakona o nacionalnim savetima

U Novoj opštini održan je skup pod nazivom „Javne konsultacije o radnom tekstu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina“. Skup je organizovan od strane Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i misije OEBS-a. Predstavnici nacionalnih saveta nacionalnih manjina izneli su primedbe o pojedinim delovima prednacrta, između ostalog i o onim delovima koji se tiču dvojezičnosti i ukidanja mogućnosti članovima političkih stranka da budu i članovi nacionanih saveta.

Iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave poručuju da je cilj današnjeg skupa upravo da se predstavi prednacrt, kao i da predstavnici nacionalnih manjina iznesu svoje primedbe. Državni sekretar Ivan Bošnjak napominje da su nacionalni savet dobili punu pravnu formu, te da kao takvi entiteti imaju mogućnost da predlažu, ali nemaju pravo da odlučuju u drugim merama osim da sprovode sopstvena ovlašćenja koja su vezana za pojedine delove sistema.

Da je ovaj prednacrt korak unazad u odnosu na rešenja koja su do sada bila prisutna smatraju iz Demokratske zajednice vojvođanskih Mađara. Iz Nacionalnog saveta Bunjevačke nacionalne manjine stižu kritike na odredbu po kojoj članovi političkih partija ne mogu biti članovi nacionalnih saveta, što je, po rečima Mirka Bajića besmisleno, te se nada da će ta odredba biti promenjena.

Ceo proces oko izrade prednacrta nije bio dovoljno inskluzivan i nije bilo dovoljno dijaloga između onih koji su sastavljali radni tekst i predstavnika nacionalnih saveta, poručio je predsednik Hrvatskog nacionalnog veća Slaven Bačić. On je dodao da se teško može govoriti o proširenju manjinskih prava, a u nekim segmentima može se govoriti i o umanjenju stečenih prava, zaključio je Bačić