Održana javna rasprava o Nacrtu zakona o Memorijalnom centru „Staro sajmište“

Druga javna rasprava, od predviđene tri, za Nacrt zakona o Memorijalnom centru “Staro sajmište” održana je u Sinagogi. Na okruglom stolu učestvovali su predstavnici državnih organa, lokalne samouprave, ustanova kulture, udruženja i druga zainteresovana lica.

Kako objašnjava predstavnik Ministarstva kulture i informisanja, Igor Jovičić, Nacrt zakona o Memorijalnom centru “Staro sajmište” pre svega predviđa osnivanje Memorijalnog centra kao republičke ustanove kulture radi negovanja uspomene na žrtve nacističkog koncentracionog logora na prostoru bivšeg beogradskog “Sajmišta”. Budući da se radi o dva logora na istom kompleksu: jevrejskom logoru “Zemun” i prihvatnom logoru “Zemun”, ovim rešenjem bi se omogućilo funkcionisanje 2 muzeja u okviru jedne ustanove kulture.

“Staro sajmište” je jedini koncentracioni logor na prostoru Srbije koji nije ni na koji način obeležen, te ne svedoči o tome da je na tom mestu svoje živote ostavilo između 17-20.000 ljudi, kaže učesnik javne rasprave Robert Sabadoš. On kaže da je jevrejska zajednica učestvovala u izradi radne verzije Zakona te da su neki od njihovih predloga na određen način implementirani u sam tekst Zakona.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o Memorijalnom centru “Staro sajmište” sprovodi se do 1. novembra ove godine, nakon čega će Ministarstvo kulture i informisanja analizirati sugestije, predloge i primedbe učesnika u javnoj raspravi i sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i objaviti ga na svojoj internet stranici i portalu e-uprave.