Održana javna prezentacija Nacrta lokalnog plana upravljanja otpadom za period od 2018.-2028.

U prostorijama Arhus centra održana je javna prezentacija Nacrta lokalnog plana upravljanja otpadom za period od 2018.-2028. godine. Ovaj plan zapravo predstavlja reviziju postojećeg zbog prelaska na regionalni sistem upravljanja otpadom.

 

Glavne primedbe nevladinog sektora na nacrt Lokalnog plana upravljanja otpadom su nejasnoće na koji način će domaćinstva razdvajati otpad na samom izvoru nastanka otpada, kao i koliko će građane koštati odvoženje otpada, a osim toga i na koji način će se građani edukovati po ovom pitanju.

 

Nacrt lokalnog plana upravljanja otpadom za period od 2018.-2028. godine koji je danas javno prezentovan, predviđa selektovanje otpada na reciklažni otpad koji bi se odlagao u plave, i međani otpad koji će se odlagati u zelene kante. Predviđeno je i obezbeđivanje žutih kontejnera u koje bi se odlagalo staklo. Za farmaceutski i zdravstveni otpad, kao i neke druge kategorije opasnog otpada zadužene su zdravstvene ustanove i farmaceutske ustanove, dok će građani jedan deo opasnog otpada morati da odnose u centar za sakupljanje.

 

Nacrta lokalnog plana upravljanja otpadom ne predviđa tačan rok za početak rada Regionalne deponije budući da to zavisi od izvođača radova.