Održana javna diskusija o izmenama i dopunama zakona iz oblasti zaštite životne sredine

Preciziranje odredbi kojima se određuje da se ne može izdati građevinska dozvola bez prethodne procene uticaja na životnu sredinu kao i unapređenje okvira za učešće javnosti, neke su od predloženih izmena u javnoj diskusiji za izmene i dopune Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu i Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu.
U cilju što boljeg sprovođenja Zakona ali i ukslađivanja sa već postojećim propisima kojima se reguliše planiranje i izgradnja, održana je javna diskusija i u Subotici. Preciziranje odredbi kojima se ne može izdati građevinska dozvola bez prethodne procene uticaja na životnu sredinu za projekte gde se ta procena zahteva , izmene koje podrazumevaju bolju usklađenost sa evropskim direktivama , neke su od predstavljenih izmena na raspravi. Veoma je važno uključiti javnost u najranijoj fazi u proceni uticaja na životnu sredinu, poručio je programski direktor udruženja RERI Mirko Popović.
Predstavljene su Uredbe o učešću javnosti u izradi određenih planova i programa u oblasti zaštite životne sredine. Uredbe do detalja imaju uređeno učešće javnosti, to podrazumeva pravovremeno obaveštavanje javnosti, produženi rok na 60 dana kao i uzimanje u obzir mišljenja javnosti o nacrtima i programima, poručila je samostalna savetnica iz Ministarstva zaštite životne sredine Tina Janjatović. Predložene su i izmene u načinu obaveštavanja javnosti.
Održavanje javnih rasprava ovog karaktera predstavlja pozitivan primer kako održivi razvoj treba da funkcioniše, poručila je Savetnica za zaštitu životne sredine, Misije OEBS u Srbiji, Olivera Zurovac Kuzman.
Ovom prilikom predstavljene su izmene u prednacrtima, na osnovu kojih će se po završetku javnih rasprava izraditi nacrti dokumenata.