Održana edukacija za lekare na temu retkih bolesti

U organizaciji Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije i Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, u subotu je održana edukacija za lekare na temu retkih bolesti, dijagnostike i mogućnosti lečenja u Subotici.

Iz Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije poručuju da je cilj ovih edukacija da se o retkim bolestima priča u svim gradovima u zemlji, kako bi se skrenula pažnja na značaj rane dijagnostike, ranog početka lečenja te na neophodnost veće dostupnosti lekova.

Iz Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „dr Vukan Čupić“ smatraju da lekari nisu dovoljno upoznati sa retkim bolestima.

Najveći problem kod retkih bolesti jeste taj što se o njima retko i misli, te lekari veoma često lutaju u dijagnozi dok ne pomisle da se radi o nekoj retkoj bolesti, istakla je dr Mirjana Dukić iz Opšte bolnice.

Pod retkim bolestima podrazumeva se svaka bolest koja se javlja kod najviše 1 od 2000 osoba. Ove bolesti najčešće prate atipični simptomi koje je teško prepoznati, a dijagnostika je uglavnom veoma skupa kao i terapija koja je, ukoliko uopšte postoji, teško dostupna, upravo su ove poteškoće koje prate retke bolesti razlog zbog kog o njima treba da se govori kako bi se skrenula pažnja na značaj rane dijagnostike, te dostupnost lečenja.