Održan seminar na temu vrtoglavica

U prostorijama Srpskog lekarskog društva, u organizaciji Poliklinike „Sente“, u subotu je održan 3. stručni seminar na temu vrtoglavica.

Dr Marko Sente podseća da su vrtoglavice veoma aktuelo pitanje, te da je zahvaljujući napretku tehnologije omogućena bolja dijagnostika, a samim tim se došlo i do novih saznanja.

Vrtoglavice nisu samo problematika kojom se bave specijalisti ORL, već je u pitanju tema od značaja i za specijaliste različitih struka poput neurologa i radiologa, jer je ispitivanje vrtoglavica ozbiljna stvar, a pacijenti sa ovim problemom se svakodnevno javljaju u zdravstvene ustanove, rečeno je na seminaru.

Vrtoglavice mogu biti i rezultat psihosomatskih poremeća, te je poželjno sprovesti dijagnostiku i u tom smeru.

U ulozi predavača, u subotu, su bili eminentni stručnjaci iz naše zemlje, ali i iz Hrvatske i Slovenije.