Održan sastanak Sindikata JKP „Vodovod i kanalizacija“

U zgradi Otvorenog univerziteta juče je održan otvoreni sastanak članova Sindikata JKP „Vodovod i kanalizacija“. Sastanak je organizovan sa ciljem da se zaposleni informišu o stanju tužbi koje se vode zbog zaostalih zarada, kao i toplih obroka i regresa. Iz

Predsenik Sindikata ovog preduzeća Momir Tasić objašnjava da tužbe za zaostale zarade koje se vode punih 18 godina još uvek nisu dobile epilog, kao ni tužbe za pravičnost suđenja. Takođe, podnete su tužbe i za zaostali deo toplog obroka i regresa koji se ne isplaćuje u poslednjih nekoliko godina. Iz Sindikata navode da će se obratiti kabinetu predsednika R. Srbije, Vladi Srbije i Skupštini grada jer se, kako tvrde, osećaju posledice umanjenja zarada.

Goran Mijatović član Nadzornog odbora objašnjava da bi, ukoliko se situacija ne reši, u budućnosti možda moglo doći do problema u vodosnabdevanju.

Iz sindikata ovog preduzeća podsećaju da su za zaostale zarade podnete tužbe koje se tiču zaostalih zarada od 2000-2003. godine, kao i zaostalih zarada od 2003-2006. godine, odnosno šest godina po osobi. Na svakoj tužbi ima oko 75 ljudi, a kada su u pitanju zaostale zarade iz Sindikata ističu da će ići do Strazbura.