Održan sastanak privrednika i predstavnika Ekonomskog fakulteta

U cilju boljeg povezivanja privrede i znanja u prostorijama Regionalnog inovacionog Start up centra Subotica održan je sastanak predstavnika Ekonomskog fakulteta Subotica i subotičkih privrednika koji posluju u Slobodnoj zoni Subotica.

Po rečima Aleksandra Obradovića koji predstavlja firmu koja posluje u okviru Slobodne zone Subotica, obrazovanje generalno, veoma često ne prati rapidan napredak privrede i smatra da bi u tom smislu obrazovne ustanove trebalo da idu u korak sa razvojem privrede.

Ekonomski fakultet Subotica organizovao je današnji sastanak sa predstavnicima subotičkih priovrednika koji posluju u Slobodnoj zoni u cilju poboljšanja saradnje ove visokoobrazovne ustanove i privrednih subjekata u našem gradu. Ovaj sastanak je u skladu sa intenzivnijem otvaranjem Fakulteta ka okruženju lokalne društvene zajednice i okruženja i privrede, istakao je v.d. dekana Ekonomskog fakulteta, Aleksandar Čučković, dodajući da je neophodno povezivanje znanja i privrede.

Ekonomski fakultet je pre 2 godine načinio prve korake ka saradnji sa lokalnim privrednicima, a sada im je cilj intenziviranje saradnje po više osnova.