Održan RILIAM workshop

Više od 30 predstavnika preduzeća iz Subotice i regiona, kao i studenti, učestvovali su u radu RILIAM workshopa koji je danas održan u Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija. U okviru workshopa svečano je otvorena i nova laboratorija za mehatroniku i industrijsku robotiku.

Inženjer Stipan Đuraković, direktor subotičkog preduzeća “Pelcer” doo jedan je od 30 predstavnika preduzeća koji su učestvovali u današnjem workshopu. Njegova firma ima 40 zaposlenih, a saradnja sa Visokom tehničkom školom strukovnih studija je dugogodišnja i plodonosna. Novu laboratoriju za mehatroniku i robotiku kao i mogućnost njenog korišćenja za mala i srednja preduzeća ocenjuje kao izuzetnu priliku, pre svega za obučavanje zaposlenih.

RILIAM workshop i otvaranje nove laboratorije za mehatroniku i industrijsku robotiku deo je projekta koji Visoka tehnička škola strukovnih studija sprovodi sa partnerima iz Mađarske i Srbije. Cilj ovog prekograničnog IPA projekta je podrška malim i srednjim preduzećima koja se bave industrijskom automatizacijom i industrijskom robotikom.

Novootvorena laboratorija opremljena je najsavremenijom opremom za automatizaciju i robotizaciju proizvodnih tehnologija. Laboratoriju će pored studenata ove obrazovne ustanove moći da koriste i mala i srednja preduzeća.