Održan probni završni ispit

Učenici osmih razreda osnovnih škola u petak i subotu polagali su probni završni ispit. Škole će rezultate ovog ispita ispita koristiti u pripremnoj nastavi za završni ispit.

Đaci su u petak polagali test iz matematike, a u subotu srpski odnosno maternji jezik i kombinovani test. Osmaci su polaganjem probnog završnog ispita imali priliku da provere svoje znanje, a učenici OŠ “Matko Vuković” smatraju da zadaci iz matematike nisu bili teški, dok su im najviše muke zadali zadaci iz geometrije.

U OŠ “Matko Vuković” probni završni ispit polagala su 82 osmaka i to 66 na srpskom i 16 na hrvatskom nastavnom jeziku. Probni završni ispit sprovodi se na isti način kao i završni ispit, kako bi se đaci i nastavnici upoznali sa procedurama i načinom polaganja završnog ispita koji ih očekuje u junu. Rezultate sa probnog završnog ispita škole će koristiti i u pripremnoj nastavi u naredna 3 meseca.

Završni ispit učenici osmih razreda polagaće 27,28. i 29. juna. Prvog dana đaci će polagati test iz srpskog odnosno maternjeg jezika, narednog dana iz matematike, a 29. juna kombinovani test koji obuhvata gradivo iz biologije, geografije, istorije, fizike i hemije.