Održan okrugli sto na temu smanjenja poreza i doprinosa

U Velikoj većnici Gradske kuće održan je okrugli sto na temu „Smanjenje poreza, i doprinosa, povećanje plata i zaustavljanje iseljavanja radne snage“, a organizatori ističu da je okrugli sto organizovan sa ciljem da se daju predlozi koji bi omogućili popravljanje privrednog ambijenta za sve preduzetnike i poslodavce. Incijativa za organizovanje okruglog stola potekla je od Udruženja poslodavaca Subotice, Udruženja trgovaca Subotice i Udruženja privrednih društava i preduzetnika Subotice.

Državi je dobro dok se budžet puni, poručio je predsednik Udruženja poslodavaca grada Subotice Milan Jerinkić i dodao da iako je država zadovoljna poslodavci nisu jer su nameti isuviše visoki, a troškovi privrede rastu.

Porezi i doprinosi kod nas iznose 68 odsto, a Jerinkić objašnjava da je u našim uslovima realno da oni iznose 45 odsto. Profesori sa Ekonomskog fakulteta, koji su za ovu priliku pripremili analizu teme, ističu da nije problem u visini poreza i doprinosa i dodaju da je država ta koja prihode od poreza i doprinosa mora da pretvara u javna dobra, što bi za posledicu imalo stvaranje ekonomskog ambijenta u kom bi zarade rasle na realnim osnovama.

Organizatori navode da će od Unije poslodavaca zahtevati da se u što kraćem periodu na ovu temu organizuje okrugli sto u Beogradu.