Održan okrugli sto: „Demokratska participacija manjina u Srbiji- problemi, perspektive, rešenja“

Cilj okruglog stola pod nazivom „Demokratska participacija manjina u Srbiji- problemi, perspektive, rešenja“ bio je skretanje pažnje na problem političkog predstvaljanja manjina i perspektivu njegovog rešavanja. Okrugli sto koji je održan u hotelu „Galerija“ , prvi je od tri tematska susreta koji će biti organizovani u okviru projekta „EU integracije i pitanje nacionalnih manjina u Srbiji“ koji sprovodi Centar za regionalizam u saradnji sa beogradskom kancelarijom „Hans Sidel“ fondacije.

Nacionalno veće hrvatske nacionalne zajednice očekuje od vlasti u Srbiji da pronađu rešenje kojim će osigurati pripadnicima nacionalnih manjina zastupljenost njenih predstavnika na republičkom, pokrajinkskom i lokalnom nivou vlasti. Oni ističu da je to deo međunarodno preuzetih obaveza Republike Srbije koja bi taj problem trebala da reši promenom izbornog zakona ili primenom međunarodnog sporazuma.

Dragan Đukanović sa Fakulteta političkih nauka smatra da bi država trebala da iskoristi najpoznatije modele koji postoje u zemljama EU i širem okruženju kako bi u potpunosti osigurala participaciju nacionalnih manjina u vlasti.

Pre dve godine donet je Akcioni plan za rešavanje problema nacionalnih manjina , a u dva poglavlja se govori o tome da će se taj problem rešiti tako što će se videti praksa susednih zemalja kako bi se našlo najbolje rešenje. To do sada nije urađeno, a proces sprovođenja Akcionog plana po pitanju nacionalnih manjina nije dovoljno transparentan, smatra direktor Centra za regionalizam, Aleksandar Popov.

Pitanje demokratske participacije manjina značajno je za put evrointegracija Srbije i prilagođavanje propisa naše zemlje i naše prakse evropskim standardima, a ujedno je i pitanje odnosa sa susednim zemljama.