Održan naučni skup na temu strategijskog menadžmenta

Kako je pandemija kovida promenila poslovnu klimu i kako odgovoriti na nove izazove, bila je jedna od glavnih tema ovogodišnjeg, 27. po redu naučnog skupa “Strategijski menadžment” koji organizuje Ekonomski fakultet u Subotici.

Epidemija koronavirusa u mnogome je negativno uticala na privredu. Između ostalog, na nabavku za industrijsku proizvodnju, ali je stvorila probleme i u globalnim lancima snadbevanja. Na održanom naučnom skupu bilo je reči o tome kako strategijski pristupiti tom problemu.

Negativnih posledica u prvom kvartalu poslovanja Slobodne zone Subotica nema, ali kako je ekonomija nauka koja ima dugoročne posledice, prvi efekti biće vidljivi u drugom i lii trećem kvartalu, kaže direktor Slobodne zone Subotica, Saša Gravorac.

Pokrajinska vlada, kao osnivač Ekonomskog fakulteta i subotičke Slobodne zone, uvek pruža podršku ovakvim inicijativama i saradnji nauke i privrede.

Naučni skup održan je po 27. put u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Subotici.