Odobrena sredstva za projekte iz oblasti omladinskog sektora

Na konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti omladinskog sektora na teritoriji Grada Subotice, odobrena su sredstva za 19 udruženja. Za ovu namenu iz gradskog budžeta izdvojeno je milion dinara.

Konkurs je bio namenjen za sufinansiranje projekata u oblasti obrazovanja, informisanja i bezbednosti mladih, za poboljšanje uslova života mladih u ruralnim sredinama, ekološke projekte, kao i one koje podstiču aktivizam i volonterizam kod mladih. Maksimalan iznos sredstava po projektu koji su udruženja mladih, savezi i omladinske organizacije mogle da dobiju je 100 hiljada dinara.

Pored poznatih organizacija u oblasti omladinskog sektora koje svake godine konkurišu, na ovogodišnji javni poziv apliciralo je i nekoliko novih, koje su akcenat stavile na poboljšanje kvaliteta života mladih u ruralnim sredinama.

Kancelarija za mlade Grada Subotice osnovana je 2013. godine, sa idejom da bude spona između mladih, lokalne samouprave, institucija i organizacija civilnog društva.