Odnošenje kabastog otpada

Kontejneri za kabasti otpad sutra i u subotu će biti postavljeni u MZ Aleksandrovo i to kod okretišta autobusa u Ulici Starine Novaka, u Ulici Jelene Čović, na zaobilaznom putu na krivini posle Bunarića, kod škole u Ulici Aksentija Marodića i kod “Bačvanke”.

Ostavi komentar

Unestie Vaš komentar
Unesite Vaše ime