Odluku o usvajanju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma i Romkinja

Skupština Grada je na jučerašnjoj sednici donela Odluku o usvajanju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma i Romkinja za period od 2022-2027. godine. Ovaj dokument prikazuje trenutnu sliku romske zajednice u našem gradu ali i aktivnosti koje su realizovane u prethodnom periodu. Prema podacima iz Popisa stanovništva iz 2011. godine u Subotici živi 3000 pripadnika romske zajednice, ali prema proceni romskih organizacija civilnog društva i romskih koordinatora taj broj se kreće između 3500 i 4000. Konačan broj pripadnika romske zajednice biće poznat po završetku Popisa stanovništva koji se priovodi kraju. Donetim Lokalnim akcionim planom za unapređenje položaja Roma i Romkinja radi se na poboljšanju položaja romske zajednice u svim segmentima života, a po prvi put je u ovaj dokument uključena i oblast kulture.