Odbornici usvojili drugi rebalans budžeta

Na 16. redovnoj sednici Skupštine grada, odbornici su većinom glasova usvojili drugi rebalans budžeta za 2021. godinu, čime je višak sredstava na prihodovanoj strani preraspoređen. Deo tih sredstava otići će na investiciona ulaganja u javnim i javno komunalnim preduzećima i otplatu dugovanja.

Najznačajnija tačka dnevnog reda današanje sednice ticala se drugog rebalansa budžeta. Kako je naveo gradonačelnik, Stevan Bakić, drugim rebalansom gradska kasa veća je za nešto više od 171 milion dinara. Obim budžeta za 2021. godinu umesto 6,3 milijarde, sada iznosi 7,4 milijarde dinara. Ta sredstva jednim delom otići će javnim i javno komunalnim preduzećima za investiciona ulaganja i poboljšanje kvaliteta komunalnih usluga. Takođe, zahvaljujući ovim sredstvima, grad će u novu godinu ući sa isplaćenim dugovanjima prema Ministarstvu odbrane na ime kupoprodaje Doma vojske i Prve kasarne.

Predsednik odborničke grupe Saveza vojvođanskih Mađara, Janoš Nagel, pozitivno je ocenio ostvarenje budžeta.

Svoje nezadovoljstvo izrazili su odbornici iz redova opozicije, koji nisu podržali usvajanje rebalansa budžeta. Kako je naveo Miroslav Milojević, odbornik grupe Pokret građanske Subotice, nisu zadovoljni pre svega raspodelom sredstva, te smatraju da je infrastruktura prioritet.

Pred odbornicima su se našle i Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za deo prostora između ulica Jovana Mikića i koridora železničke pruge od Segedinskog puta do Tesline ulice, kao i donošenje Odluke o izradi Plana detaljne regulacije solarne elektrane “Bikovo”.