Od septembra novi IT smer u Gimnaziji „Svetozar Marković“

Od naredne školske godine učenici Gimnazije „Svetozar Marković“ moći će, pored društveno-jezičkog i prirodno-matematičkog da pohađaju i informatički smer. Planom je predviđeno da u novom odeljenju bude 20 učenika koji će nastavu pohađati na srpskom jeziku. Prijemni ispit za novo odeljenje biće održan 3.juna.

Više od 800 đaka pohađa Gimnaziju „Svetozar Marković“. Nastava se odvija na srpskom i mađarskom nastavnom jeziku na društveno-jezičkom i prirodno-matematičkom smeru i na hrvatskom jeziku na opštem smeru. Od septembra se u ovoj obrazovnoj ustanovi otvara novi, IT smer koji će na srpskom nastavnom jeziku pohađati najviše 20 učenika. Maturanti Gimnazije sa kojima smo razgovarali su nam rekli da se nisu pokajali odabirom srednje škole te da im je gimnazija dala opšte obrazovanje i prohodnost na bilo koji fakultet.

Subotička gimnazija će od septembra biti jedna od pedeset dve škole u Srbiji koja će obrazovati IT stručnjake, a do sada je ovaj obrazovni program sprovodilo osam škola u našoj zemlji. Predviđeno je da učenici ovog odeljenja pored opštih predmeta izučavaju i stručne predmete poput: programiranja, primene računara, programiranje baze podataka, programske paradigme i web programiranje. Prijemni ispit za učenike sa posebnim sposobnostima za informatiku i računarstvo biće organizovan u Gimnaziji „Svetozar Marković“ za Severnobački i Zapadnobački okrug 3.juna kada će učenici rešavati test iz matematike, sa zadacima na srednjem i naprednom nivou. Rok za prijavljivanje za polaganje ispita je u subotičkoj Gimnaziji od 11.-14. maja od 9-14 časova.

Gimnazija „Svetozar Marković“ u sredu organizuje otvorena vrata kada će učenici osmih razreda i njihovih roditelja imati priliku da se upoznaju sa radom škole, profesorima i predmetima. Budući srednjoškolci će imati priliku da obiđu prostorije škole i da pitaju sadašnje gimnazijalce o njihovim iskustvima. Otvorena vrata će biti organizovana od 12-15 časova.