Od početka godine u Vojvodini zatvoreno osam ilegalnih domova za stare

Inspektori socijalne zaštite Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova u okviru inspekcijskog nadzora vrše proveru ispunjenosti uslova za obavljanje delatnosti socijalne zaštite. Jedan od prioritetnih ciljeva inspekcijskog nadzora u oblasti socijalne zaštite u 2018. godini je sprečavanje i suzbijanje pružanje usluga socijalne zaštite od strane neregistrovanih subjekata.
U periodu od januara do maja 2018. godine, inspektori socijalne zaštite Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, postupajući po prijavama fizičkih i pravnih lica, zabranili su pružanje usluge domskog smeštaja odraslim i starijim licima u osam objekata – privatnih kuća među kojima su i dva objekta u Subotici i Martonošu.