Od danas predaja zahteva za regresirane mesečne karte

Učenicima putnicima subotičkih srednjih škola, koji su stanovnici Grada Subotice, mesečne karte za putovanja rešavaće se u srednjim školama u koje su upisani. Učenici putnici koji iz Subotice putuju za Bačku Topolu, Kanjižu, Sombor, Novi Kneževac ili neku drugu opštinu, zahteve za regresirane mesečne karte predaju u Gradskom uslužnom centu od danas do 15. avgusta. Potvrde za mesečne karte izdavaće se od 20. do 31. avgusta, od 10 do 13:30h u Gradskoj upravi, na adresi Tg slobode broj 1, III sprat, soba 305. Ukoliko učenici do ovog datuma ne završe praksu ili upis u naredni razred, potvrde će se izdavati naknadno. Z aregulisanje prava za mesečnu kartu učenici treba da prilože: fotokopiju lične karte, ukoliko učenik još uvek nema ovaj dokument, onda fotokopiju lk jednog od roditelja, overenu potvrdu škole o upisu, dokaz o pozitivnom uspehu,, odnosno overena kopija đačke knjižice koja mora biti potpisana od strane direktora škole i odeljenskog starešine i overena pečatom škole ili overena fotokopija svedočanstva. Učenici slabijeg materijalnog stanja, koji nisu u mogućnosti da plaćaju cenu regresirane mesečne karte treba da se obrate Centru za socijalni ra, na adresi Alekse Šantića broj 27, za oslobađanje plaćanja učešća za cenu mesečne karte. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 024/626-883.