Od danas besplatno domaća platna Dina kartica

Građani koji imaju račune u bankama u Srbiji od danas mogu besplatno da dobiju domaću platnu Dina karticu.
Narodna banka Srbije podseća da danas počinje da se primenjuje član 9. Zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica, koji propisuje obavezu banaka da besplatno izdaju Dina karticu svima koji otvore novi tekući račun. Građani koji već imaju neku od platnih kartica, Dinu će dobiti kada istekne rok korišćenja tih kartica.
Ukoliko građani žele neku drugu karticu, za to će morati da podnesu poseban pisani zahtev. Građani Srbije platne kartice dominantno koriste za plaćanja u zemlji, čak 97 odsto svih plaćanja, a samo tri odsto su plaćanja u inostranstvu. Takođe, 87 odsto domaćih dinarskih kartičnih transakcija obrađuje se u inostranim platnim sistemima, nad kojima institucije Srbije, odnosno NBS nemaju nikakva nadzorna ovlašćenja.
Zakonom se, kako navodi NBS,  istovremeno smanjuju troškovi kartičnih transakcija, međunarodnim kartičnim sistemima omogućeno je da posluju u Srbiji pod istim uslovima kao što su to činili pre nego što je Zakon usvojen, a u isto vreme se upravlja sistemskim rizikom platnog sistema u zemlji u skladu sa standardima Evropske unije u ovoj oblasti. U NBS navode da se zakonom uređuje poslovanje s platnim karticama u Srbiji, i to po prvi put na celovit način.
Platne kartice su najpopularniji bezgotovinski platni instrument u Srbiji i njihovom upotrebom je realizovano 57 odsto ukupnog broja bezgotovinskih transakcija tokom 2017. godine. U NBS podsećaju da se ostale odredbe Zakona primenjuju se od 17. decembra 2018. godine, pri čemu je predviđeno fazno snižavanje međubankarskih naknada u kartičnim transakcijama.