Od 19.8. suzbijanje odraslih komaraca sa zemlje i iz vazduha

U periodu od 19. do 31. avgusta, preduzeće “Oris” d.o.o. iz Sombora sprovešće kombinovani tretman suzbijanja odraslih komaraca iz vazduha i sa zemlje.
Кombinovani tretman odraslih komaraca će se izvršiti u vremenu od 18:00 do 23:00 časa prvog dana u okviru navedenog termina sa povoljnim meterološkim uslovima, u odsustvu padavina, vetra i bez ekstremno visokih temperatura vazduha. Tretman iz vazduha će se vršiti na teritoriji sledećih mesnih zajednica:, Radanovac, Zorka i Makova Sedmica. Tretman sa zemlje vršiće se na teritoriji Mesnih zajednica: Centar 1, Centar 2, Centar 3, Prozivka, Bajnat, Aleksandrovo, Mali Radanovac, Željezničko Naselje, Palić, Stari Žednik, Novi Žednik, Šupljak, Hajdukovo i Bački Vinogradi.
Preparati kojima će se vršiti suzbijanje odraslih komaraca su toksični za pčele, pa se mole pčelari da svoje košnice zatvore ili uklone na udaljenost od najmanje 5 km od mesta vršenja tretmana. Dejstvo navedenih preparata traje 3 dana. Mape sa lokacijama na kojima se vrši tretman dostupne su na fejsbuk i internet stranici (www.oris.rs) preduzeća „Oris“ doo Sombor. Telefon za sve dodatne informacije je: 025/515 50 55.

Ostavi komentar

Unestie Vaš komentar
Unesite Vaše ime