Obustava železničkog saobraćaja između Novog Sada i Subotice zbog izgradnje brze pruge

Infrastruktura železnice Srbije objavila je da će od danas biti obustavljen železnički saobraćaj na deonici između Novog Sada i Subotice, zbog nastavka radova na izgradnji brze pruge Beograd-Budimpešta, za brzine vozova od 200 kilometara na sat.

Zbog izgradnje brze pruge Novi Sad-Subotica-državna granica Кelebija od 7. aprila će neprekidno biti zatvorena deonica Rasputnica Sajlovo-Vrbas-Aleksandrovo Predgrađe, navedeno je u saopštenju.

Tokom obustave železničkog saobraćaja između Novog Sada i Subotice, vozovi će saobraćati osnovnim pomoćnim prevoznim pravcem Novi Sad/Novi Sad Ranžirna-Rasputnica Sajlovo-Odžaci-Bogojevo-Sombor-Subotica i dopunskim pomoćnim prevoznim pravcem Novi Sad/Novi Sad Ranžirna-Rasputnica Sajlovo-Rimski Šančevi-Orlovat-Zrenjanin-Banatsko Miloševo-Senta-Subotica.

Infrastruktura železnice Srbije rekonstruisala je prethodno regionalne železničke pravce Novi Sad-Bogojevo i Senta-Subotica, kako bi njima železnički saobraćaj mogao nesmetano da se odvija tokom izgradnje pruge za velike brzine.

Pruga Novi Sad-Subotica-Кelebija duga je 108 kilometara. To je treća deonica pruge za velike brzine od 200 kilometara na sat kroz Srbiju, od Beograda do granice sa Mađarskom.

Radovi na deonici Novi Sad-Кelebija počeli su u novembru 2021.

Do sada, u prvoj fazi, odvijali su se oni radovi koji nisu zahtevali obustavu železničkog saobraćaja između Novog Sada i Subotice.

Rok za završetak radova je 33 meseca od potpune obustave saobraćaja na celoj trasi od Novog Sada do Subotice. To znači da je završetak brze pruge Novi Sad-Subotica planiran do kraja 2024. godine.

Privremeno neće saobraćati voz koji iz Sombora polazi u 9.00 sati za Suboticu, kao i voz koji iz Subotice u 11.10 sati polazi za Sombor.

Voz koji po redu vožnje iz Sombora polazi u 16.45 za Suboticu, od danas kreće u 16.55 i u Suboticu stiže u 18.07. I najzad, voz koji je do sada polazio iz Subotice u 07.00 sati za Sombor, od danas će kretati u 07.40 i u Sombor dolaziti u 08.52 sata.

Ostali vozovi na pruzi Novi Sad/Novi Sad Ranžirna-Bogojevo-Sombor-Subotica saobraćaju od 7. aprila kao i do sada.

Podseća se da od 3. marta ove godine vozovi za prevoz putnika na relaciji Novi Sad-Bogojevo-Sombor-Subotica i obratno privremeno polaze iz železničke stanice Novi Sad Ranžirna i tu dolaze.

Na relaciji Novi Sad-Novi Sad Ranžirna i obratno organizovan je prevoz putnika autobusima.

Polazak autobusa je sa platoa ispred železničke stanice Novi Sad do stanice Novi Sad Ranžirna dvadeset minuta pre planiranog polaska voza po redu vožnje.

Projekat izgradnje pruge za velike brzine između Novog Sada i Кelebije, obuhvata trasu dvokolosečne pruge i stanice sa objektima na pruzi, rekonstrukciju i modernizaciju železničkih čvorova Novi Sad, Vrbas i Subotica, denivelaciju ukrštanja pruge sa drumskim i pešačko-biciklističkim stazama, kao i ugradnju elektrotehničke infrastrukture koja omogućava bezbedno odvijanje saobraćaja projektovanim brzinama i uvođenje evropskog sistema upravljanja železničkim saobraćajem.

U okviru izgradnje pruge za velike brzine između Novog Sada i Кelebije, biće izgrađeno ukupno 49 podvožnjaka, nadvožnjaka i sličnih objekata.