Objekti Solida u stečaju po prvi put ponuđeni na prodaju

Za 22,7 miliona dinara ponuđeno je više objekata subotičkog Solid Export-Кomerca u stečaju, objavio je stečajni upravnik.

Кompleks u ulici Đure Đaković obuhvata proizvodnu i fabričku halu, suvlasništvo na dve porodične stambene zgrade i pravo korišćenja tri katastarske parcela.

Ovo je prva prodaja, a javno nadmetanje će biti 4. novembra.

Solid-Export koji se bavi proizvodnjom i prometom obuće i plasti je u stečaju od 2019. godine.