Objavljeni rezultati dva Javna poziva za rešavanje stambenih pitanja izbeglih lica

Na teritoriji Subotice 26 izbeglih lica ostvarilo je pravo zakupa stanova sa mogućnošću otkupa, a 9 socijalno ugroženih izbeglica stekli su pravo na korišćenje stanova prema rezultatima dva Javna poziva u okviru Regionalnog stambenog programa, Potprojekta 7 koji su obavljeni danas. Stanovi za izbegla lica u našem gradu biće građeni u blizini “Halaške kasarne” na Zorci, a datum gradnje još uvek nije poznat.

Od 32 stambene jedinice sa mogućnosšću kupovine, predviđene za izbegla lica po Javnom pozivu objavljenom 8. decembra 2017. godine u okviru Regionalnog stambenog programa, Potprojekta 7 dodeljeno je 26 stanova a na Poziv je bilo podneto 33 prijave. Po javnom pozivu objavljenom istog dana koji se tiče korišćenja 12 stambenih jedinica namenjenih za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima, prijavilo se 12 izbeglica, a pravo na korišćenje ovih stanova je ostvarilo 9. Oba Javna poziva biće ponovljena kako bi se dodelili i preostali stanovi.

Dodeljeni stanovi po osnovu dva Javna poziva odnose se na stanove koji treba da se grade na lokaciji pored “Halaške kasarne” u MZ “Zorka”.Po rečima poverenika za izbeglice Grada Subotice, Renate Babić, datum izgradnje dve zgrade za ovu namenu još nije poznat.

Regionalni stambeni program u Republici Srbiji, Potprojekat 7 zaključen je između Komesarijata za izbeglice i migracije, Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o., Grada Subotice i Centra za socijalni rad Subotica za Javni poziv za izbor korisnika za rešavanje stambenih potreba socijalno ugroženih izbeglica. Javni poziv za rešavanje stambenih potreba izbeglica sa davanjem u zakup 32 stambene jedinice sa mogugnošću kupovine na teritoriji grada Subotice sprovode Komesarijat za izbeglice i migracije, Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru d.o.o. I Grad Subotica.