Obeležen Međunarodni dan volontera

U prostorijama Grdaske organizacije Crveni krst tokom vikenda obeležen je Međunarodni dan volontera kroz druženje volontera iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine. U sklopu programskih aktivnosti koje ova organizacija sprovodi, volonterima je održano predavanje na temu delovanja u neserećama, nakon čega je za goste organizovan izlet i upoznavanje sa gradom i okolinom.

 

Konstantina Kostić je predsednica volontera Omladine ,,dr Slobodan Pantelić“ u Subotici, a ima devetnaest godina. Ističe da je za nju četvorogodišnje volontiranje veoma pozitivno iskustvo i da joj veoma znači druženje koje je organizovano povodom obeležavanja Međunarodnog dana volontera jer joj je upravo ono omogućilo razmenu znanja i iskustava sa volonterima iz drugih gradova.

 

Prema rečima Zorana Molnara, stručnog saradnika Gradske organizacije Crveni krst, volonteri su izuzetno značajni za rad ove organizacije. To su ljudi dobre volje koji za svoj rad ne očekuju materijalnu nadoknadu (altruisti), poseduju humanost kao crtu ličnosti i veoma razvijenu empatiju i čovekoljublje. Tema koja je predstavljena volonterima ove godine tiče se delovanja Crvenog krsta u nesrećama kao što su poplave, zemljotresi i požariU Crvenom krstu trenutno ima osamdesetak aktivnih volontera u Omladinskoj organizaciji. Svakog četvrtka u 19:30 časova u prostorijama Crvenog krsta organnizuje se sastanak volontera, a novi volonteri su uvek dobrodošli poručuju iz ove organizacije kojoj je humanitarni rad i pružanje pomoći u kriznim situacijama osnovna delatnost.