Obeležen Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge

 

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge, načelnica Centra za promociju zdravlja pri Zavodu za javno zdravlje, dr Nada Kosić Bibić, napominje da je prevencija najatekvatniji način u borbi. Centar za promociju zdravlja u ZZJZ godišnje sprovode do šezdeset edukativnih radionica na temu prevencije i zloupotrebe psihoaktivnih supstanci koje su namenjene učenicima osnovnih i srednjih škola.

 

Ana Andrek učenica osnovne ,,Sečenji Ištvan“ nam je rekla da je u toku školovanja učestvovala na radionicama koje su imale za cilj prevenciju nepoželjnih ponašanja kod mladih kao što je konzumiranje cigareta, alkohola i psihoaktivnih supstanci-droga.

Prema njenom mišljenju radionice su veoma značajne jer su joj omogućile sticanje korisnih znanja.

Prema rečima načelnice Centra za promociju zdravlja u ZZJZ, dr Nade Kosić Bibić,

u sklopu zdravstveno-vaspitnih aktivnosti u cilju prevencije zloupotrebe droga je u toku prve polovine ove godine sprovedeno je 14 edukativnih radionica koje su bile namenjene učenicima sedmih razreda osnovne škole i srednjoškolcima, učenicima prvih i trećih razreda. Na godišnjem nivou Centar za promociju zdravlja sprovede oko šezdeset edukacija u sklopu programa prevencija i zloupotreba psihoaktivnih supstanci koji učenicima omoguće informisanost o posledicama i sticanje socijalnih veština kako bi se na vreme odupreli negativnom uticaju društva.

Prema istraživanju koje je rađeno 2014.godine naša zemlja u poređenju sa zemljama Evrope ima relativno nisku stopu zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. Najčešće korišćena supstanca je marihuana koju su koristili 10% muškaraca i manje od 5% žena u populacionoj grupi starosti od 18 do 34 godine, u kojoj je po rečima lekara, zloupotreba i korišćenje narkotika najzastupljenije.