Obeležen Dan borbe protiv katastrofa

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv katastrofa, članovi Gradske organizacije Crvenog krsta održali su predavanje učenicima nižih razreda OŠ „Sonja Marinković“. Predavanje je deo aktivnosti koje Crveni krst realizuje u okviru Programa za smanjenje rizika od elementarnih nepogoda u lokalnoj zajednici.

Predavanje je bilo namenjeno učenicima trećih razreda, koji su slušali o prirodnim katastrofama te načinu na koji bi trebalo reagovati u kriznim situacijama. Da je edukacija bila korisna vidi se po odgovorima mališana.

Program za smanjenje rizika od posledica elementarnih nepogoda i drugih opasnosti u lokalnoj zajednici kreiran je za učenike osnovnih škola u skladu sa Zakonom o Crvenom krstu Srbije, Zakonom o vanrednim situacijama, kao i Nacionalnom strategijom zaštite i spasavanja.

Najvažniji cilj Programa, prema rečima članice Gradskog veća za obrazovanje, Nataše Aleksić je prevencija. U edukaciji su učestvovale i porodice đaka, te je značaj edukacije veći.

Pored Subotice, program se realizuje u jos devet gradskih organizacija Crvenog krsta u našoj zemlji.