Obeležen 6. rođendan GK „Prozivka“

Članovi Gerontološkog kluba na Prozivci, uz živu muziku i druženje, obeležili su šesti rođendan ovog Kluba, koji danas ima preko 250 članova. U okviru Gerontološkog centra postoji 10 Gerontoloških klubova, koji funkcionišu u gradskim i prigradskim mesnim zajednicama.

Državni sekretar Nenad Ivanišević izjavio je da Subotica ima empatiju, te da brine o otvorenoj zaštiti što dokazuje i postojanje čak 10 Gerontoloških klubova na teritoriji Subotice. Otvoreni oblici socijalne zaštite spadaju u više oblike zaštite, te je u tom smislu Srbija pokazala zavidne rezultate.

Gerontološki klubovi veoma su značajni za lokalnu samoupravu, navodi član GV Ilija Đukanović, i dodaje da je lokalna samouprava ove godine izdvojila 38 000 000 dinara za otvorenu zaštitu.

Gerontološki Centar osim pružanja socijalno-zdravstvene zaštite, nudi i pružanje usluga otvorene zaštite. Direktor Gerontološkog centra Petar Balažević objašnjava da usluga otvorene zaštite u Subotici funkcioniše punih 46 godina, na šta su veoma ponosni.