Obaveštenje poreske uprave

Poreska uprava podseća obveznike koji idu na odmor da je obaveste o tome.

Prijave se podnose elektronski posredstvom portala ePorezi, a Poreskoj se dostavljaju najkasnije 24 sata pre nastanka promene.

Poreska uprava podsetila je obveznike fiskalizacije koji u vreme korišćenja godišnjeg odmora neće obavljati delatnost i izdavati fiskalne račune da je o tome obaveste.

U obaveštenju objavljenom na internet stranici Poreske navodi se da se obaveštavanje vrši podnošenjem prijave sa podacima za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije.