Obaveštenja o odloženom plaćanju stigla u poresko sanduče

Poreskim obveznicima koji ispunjavaju uslove za odlaganje plaćanja poreskih obaveza, obaveštenje o načinu plaćanja dugovanog poreza i doprinosa dostavljeno je u poresko sanduče, saopštila je danas Poreska uprava.

Obaveštenje dobijaju poreski obveznici koji na odlaganje imaju pravo u skladu sa Uredbom o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti kovid-19.

Кako se navodi obaveštenja sadrže podatke o ukupnom iznosu dugovanog poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada zaposlenih, broju iznosu i datumu dospeća rata, broju odobrenja za plaćanje i računu za uplatu.

Dodaje se da je za paušalno oporezovane obveznike naveden i način plaćanja dugovanog poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti.

Poreska uprava podsetila je privredne subjekte da su u obavezi da redovno izmiruju poreske obaveze i da se pridržavaju propisanih rokova za plaćanje rata dugovoranog poreza i doprinosa.