O nama

Ekipa mladih ljudi entuzijasta – novinara na čelu sa direktorom i vlasnikom Jožefom Pinterom je 05. juna 1993. godine otpočela sa radom kroz YU  ECO radio na 101.1 Mhz, verujući da će poruke sa ove frekvencije naići na punu podršku slušalaca kao pogodno tlo za dalji razvoj. Startujući sa radom na iznajmljenoj opremi i u skučenom prostoru, redakcija je ambiciozno krenula sa 16 sati programa da bi danas realizovala dvadesetčetvoročasovni program u prostorijama sa nekoliko studija i režija i oko desetak montaža.

 

Ekipa mladih ljudi entuzijasta – novinara na čelu sa direktorom i vlasnikom Jožefom Pinterom je 05. juna 1993. godine otpočela sa radom kroz YU  ECO radio na 101.1 Mhz, verujući da će poruke sa ove frekvencije naići na punu podršku slušalaca kao pogodno tlo za dalji razvoj. Startujući sa radom na iznajmljenoj opremi i u skučenom prostoru, redakcija je ambiciozno krenula sa 16 sati programa da bi danas realizovala dvadesetčetvoročasovni program u prostorijama sa nekoliko studija i režija i oko desetak montaža.

 

         Kao prva privatna ekološka stanica YU ECO formira i svoju televiziju krajem 2001. godine, koja danas emituje svoj program preko sistema optičkog kabla KDS-a i antenskog sistema (slobodna televizija) na kanalu 65 i preko IPTV -a. Na ovaj način YU ECO televizija pokriva svojim signalom područje od 500.000 do 700.000 potencijalnih gledalaca.

 

      RTV YU ECO je medijska kuća u akciji, nezavisno sredstvo javnog informisanja, politički neobojeno i nezavisno od lokalnog političkog establišmenta, oslonjeno na princip objektivnosti. Finansira se isključivo na osnovu prodaje komercijalnog prostora. YU ECO kao medijska kuća zadovoljava osnovne postavke programske koncepcije, sa specijalnim akcentom na sadržaje iz ekologije. U programskoj orijentaciji na prvom mestu je ekološko informisanje i obrazovanje slušalaca i gledalaca sa ciljem da im se razvije ekološka svest, kao i ljubav prema okruženju u kome se živi i radi.

 

          RTV YU ECO je od početka rada, medijska kuća koja se konstantno razvijala i napredovala postavši apsolutni lider u oblasti lokalnog i regionalnog informisanja što je godinama potvrđivano, ne samo kroz gledanost, već i kroz sa saradnju sa relevantnim kućama koje su upravo u RTV YU ECO prepoznale strateškog partnera. Kao dokaz da je RTV YU ECO izrasla u respektabilnu i vodeću medijaku kuću na ovim prostorima jeste i saradnja sa renomiranim svetskim kućama kao što su Otvoreni studio Glasa Amerike, Radio Slobodna Evropa, ali i od pre godinu dana i saradnja sa najvećom medijskom kućom u Evropi britanskim BBC-ijem. Ova engleska kuća izabrala je upravo RTV YU ECO za partnera u formiranju mreže dopisništva i saradnje. U ovu grupu medijskih kuća izabrano je samo 5 medija, među kojima su i novosadski Radio 021 i radio-televizija B92. Sve ovo predstavlja veliki podstrek za dalji rad i napredak kako rukovodstva i zaposlenih, tako i same televizije.

 

                U proteklih nekoliko godina značajna ulaganja su usmerena ka obrazovanju kadrova što je dovelo i do saradnje sa organizacijom IREKS čiji su instruktori sarađivali sa velikim brojem televizijskih i radio stanica iz ANEM-a, televizije B92, a danas i RTS-a. Zahvaljujući saradnji sa ovom organizacijom zaposleni u RTV YU ECO stekli su znanja koja podrazumevaju savremeni i moderni način rada kakav je na praksi u najrazvijenijim evropskim zemljama što se očituje i u samoj programskoj šemi, a posebno u informativnim emisijama, koje predstavljaju stub informisanja stanovnika Subotice i okoline.

 

          

 

               Da ovaj podatak nije samo puko navođenje, dokaz su i  istraživanja gledanosti od strane renomirane marketinške agencije Stratedžik Marketing, a na osnovu čijih podataka se dolazi do nedvosmislenog zaključka da je Info Blok ubedljivo najgledaniji program na području Severne Bačke, jer je RTV YU ECO u vreme emitovanja ove emisije gledanija od svih nacionalnih televizijskih kuća, te svih inostranih programa uključujući i mađarske i hrvatske kanale. Ovo je dokaz da se slobodno može reći kako ono što nije objavljeno u toj emisiji kao da se nije ni dogodilo. Sve ove činjenice garantuju da će i u narednom periodu RTV YU ECO konstantno raditi na osavremenjivanju, razvoju i opštem poboljšanju programa, vizuelnog identiteta i same gledanosti.

 

          Tokom svih godina rada, RTV YU ECO se u oblasti informisanja apsolutno rukovodio osnovnim novinarskim načelima, kao što su  objektivnost, tačnost, nezavisnost i pravovremenost. U tom pogledu su zaposleni u ovoj kući izgrađivali i duh tolerancije, multietičnosti, multikulturalnost radeći i na programima koji su finansijski neisplativi, a podrazumevaju negovanje kulture i običaja manjinskih naroda u Subotici, radeći sa manjinskim zajednicama Rusina, Roma, Jevreja, Nemaca, a programi na srpskom, mađarskom i hrvatskom jeziku zastupljeni su u svakodnevnom emitovanju.

 

          Ovo su prepoznale i svetske i evropske organizacije, kao što su OEBS, Evropska agencija za rekonstrukciju, Norveška Narodna pomoć koje su mostove saradnje u našoj zemlji gradile i sa našom medijskom kućom, dok je misija OEBS-a u Srbiji u nekoliko slučajeva odavala priznanje RTV YU ECO za postizanje značajnih rezultatata u oblastima informisanja, slobodnog pristupa informacijama, nezavisnog i istraživačkog novinarstva, a posebno i iz oblasti ekologije. Novinari RTV YU ECO su od misije OEBS-a u nekoliko navrata i nagrađivani.

 

         Ovo je samo osnova onog što RTV YU ECO čini ubedljivo najrepsektabilnijom medijskom kućom na ovim prostorima, te je osnovni cilj da se ovakav način rada zadrži i u narednim godinama.

 

    RTV YU ECO ostvaruje svoju programsku funkciju i kroz konkretne ekološke akcije koje traju tokom cele godine, kao što su, na primer, Za lepši i čistiji grad, Kupujte novogodišnje drvo sa busenom, Sadnja drveta generacije, I moja ulica ima drvored,… itd.

 

    Republička radiodifuzn agencija 2008. godine dodelila je i zvanične dozvole za rad našoj kući:  televiziji rešenjem broj  491/000082/002  od 07.03.2008. god. a radijskoj stanici YU ECO rešenjem broj 675/08  od 25.03.2008.

 

    Sve programske sadržaje na RTV YU ECO servisira ekipa novinara na tri jezika, srpskom, mađarskom i hrvatskom. RTV YU ECO emituje svoj program po potrebi na nemačkom, rusinskom, u koordinaciji sa nacionalnim savetom navedenih manjina.

 

    Program proizvodi oko pedeset stalno zaposlenih radnika i spoljnih saradnika.