NSZ raspisala 11 javnih poziva za poslodavce i nezaposlena lica

U okviru aktivnih mera za zapošljavanje, Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je je 11 javnih poziva namenjenih poslodavcima i nezaposlenim licima. Raspisani konkursi predviđaju sticanje dodatnih znanja, obuke, zapošljavanje lica preko javnih radova, zapošljavanje teže zapošljivih lica, kao i samozapošljavanje. Sve detaljne informacije o uslovima konkursa mogu se dobiti na sajtu NSZ.