NSZ planira da u ovoj godini zaposli više od 6.000 ljudi

Nacionalna službe za zapošljavanje (NSZ) planira da kroz dva programa u ovoj godini zaposli više od 6.000 ljudi. Plan NSZ je da se tokom ove godine programom subvencija za samozapošljavanje podrži 3.330 nezaposlenih kako bi započeli sopstveni posao, kao i da subvencijama podrže poslodavce u zapošljavanju još 2.710 nezaposlenih.
S tim ciljem, Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja, a kroz programe Nacionalne službe, subvencioniše preduzetnike i poslodavce sumom od 150.000 do 300.000 dinara.
Kako navode iz tog Ministarstva za Tanjug, subvencije za samozapošljavanje namenjene su nezaposlenima koji se vode na evidenciji NSZ i koji imaju završenu obuku za započinjanje sopstvenog posla.
Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 180.000 dinara, odnosno 200.000 dinara u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih ili 220.000 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom.
U NSZ ističu da se pravo na subvenciju može ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih, osnivanjem privrednog društva, i u tom slučaju, kažu, svaki građanin pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju.
Istraživanje ministarstva, dodaju, pokazuje da je 70 odsto onih koji su prošle godine dobili subvencije opstalo na tržištu i nastavilo sa poslovanjem.
Druga vrsta subvencija koju obezbeđuje NSZ odnosi se na zapošljavanje lica iz kategorije teže zapošljivih, a koji se odobravaju poslodavcima iz privatnog sektora.
U teže kategorije zapošljivih, objašnjavaju u Ministarstvu, spadaju mladi do 30 godina starosti – bez kvalifikacija, odnosno sa niskim kvalifikacijama, mladi koji posao traže duže od 12 meseci, Romi, osobe sa invaliditetom, žrtve porodičnog nasilja…