NSZ objavila 13 javnih konkursa

Nacionalna služba za zapošljavanje otvorila je 13 javnih konkursa, putem kojih će kroz direktnu finansijsku podršku poslodavcima i nezaposlenim licima biti uključeno više od 18.000 nezaposlenih lica. Konkurs je otvoren od 5. aprila.

Među raspisanim konkursima za subvencionisano zapošljavanje našao se i program za samozapošljavanje, koji je otvoren do 17. maja. Subvencije za otvaranje samostalne delatnosti ili preduzetničke radnje iznose 250.000 dinara, dok za osobe sa invaliditetom subvencije iznose 270.000 dinara, rekla je Verica Vujadinović, direktorka subotičke filijale NSZ.

Pozivi za javne radove kao i za teže zapošljiva lica, takođe su raspisani i trajaće sve do 30. novembra. U ovu kategoriju spadaju: mladi do 30 godina starosti bez završenog srednjeg obrazovanja, stariji od 50 godina, Romi, osobe sa invaliditetom, dugoročno nezaposleni, korisnici novčane socijalne pomoći i žrtve porodičnog nasilja.

Konkurs koji je takođe aktuelan tiče se programa za dodatno obrazovanje i obuku, poziv za pripravnike sa srednjim i visokim obrazovanjem i program stručne prakse za sva lica koja su bez iskustva u struci. Kada je reč o programu za osobe sa invaliditetom, poslodavci mogu da dobiju subvencije za osposobljavanje radnog mesta, kao i refundaciju troškova njihove zarade. Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošlavanje biće otvoren do 17. maja 2021. godine, a rok za podnošenje zahteva potencijalnih izvođača javnih radova ističe 10. maja.