Novine Tehničke škole „Ivan Sarić“

 

Od 408 raspoloživih mesta, popunjeno je 383 mesta u Tehničkoj školi „Ivan Sarić“ i ostvaren je plan upisa za školsku 2017/2018 godinu. Najpopularniji obrazovni profil je tehničar mehatronike a za ovaj smer preostalo je još 11 slobodnih mesta na mađarskom nastavnom jeziku i na zahtev Železnice, tehničar vuče sa 15 slobodnih mesta.

Tehnička škola standardno upisuje tri područja rada, a to su mašinstvo (obrada metala) , Elektrotehnika i saobraćaj. Što se mašinstva tiče, upisano je 30 učenika na srpskom nastavnom jeziku i 30 učenika na mađarskom nastavnom jeziku. Bravar zavarivač je obrazovni profil po dualnom obrazovanju i upisano je 30 učenika na srpskom nastavnom jeziku i 30 učenika na mađarskom nastavnom jeziku je upisano na obrazovnom profilu industrijski mehaničar.

Završeni su radovi na sanaciji zapadne fasade i sa početkom nove školske godine, učenici će imati prilike da pohađaju nastavu u obnovljenoj zgradi koja će im garantovati bezbednost. Radovi su u završnoj fazi i očekuje se da do prvog septembra budu uklonjene zaštitne ograde.

Zgrada Tehničke škole je spomenik kulture, izgrađena je 1912. godine, u stilu secesije, kao upravna zgrada Mađarske železnice. Od 60-tih godina u zgradi se nalazi Mašinski elektrotehnički školski centar-MEŠC, a poslednjih godina nosi naziv Tehnička škola “Ivan Sarić”. Nakon adaptacije posle 1945. godine, kada je oštećena u ratu, zgrada do sada, nikada nije obnavljana.