Novi Pravilnik o tehničkom pregledu vozila

Novi Pravilnik o tehničkom pregledu vozila koji je stupio na snagu 5. maja, počinje da se primenjuje od četvrtka, a iz servisa za tehničke preglede poručuju da neće biti značajnijih promena. Ipak, novi Pravilnik donosi nekoliko novina, a jedna od njih je daće vozilo na liniji tehničkog pregleda biti 30 minuta.

Iako od četvrtka počinje da se primenjuje novi Pravilnik o tehničkom pregledu vozila iz servisa za tehničke preglede navode da značajnijih promena neće biti, te da će se vozila pregledati kao i do sada.

Ipak, novi Pravilnik prati i nekoliko novina, među kojima je i ona koja predviđa da tehnički pregled mora trajati pola sata. Takođe, mora da se dokumentuje da je vozilo bilo na liniji tehničkog pregleda, te se tom prilikom mora napraviti pet fotografija.

Za sada cene još nisu utvrđene, a Zakonom treba da se odredi najniža cena tehničkog pregleda, zaključuje Slavica Kuntić Kikić.