Novembar- mesec borbe protiv bolesti zavisnosti

Na Odeljenu psihijatrije Opšte bolnice za prvih 10 meseci ove godine od alkoholizma i narkomanije lečeno je 86 osoba. Ovim podacima Subotica je dočekala novembar, mesec posvećen borbi protiv bolesti zavisnosti koji se kao takav obeležava svuda u svetu po
Međunarodnom i Nacionalnom kalendaru javnog zdravlja.

Po rečima načelnika Službe za psihijatriju Opšte bolnice, prim. dr Zoltana Šagija, za prvih 10 meseci ove godine manje je novootkrivenih zavisnika od alkohola i psihoaktivnih supstanci u odnosu na isti period prošle godine. Od alkoholizma je u navedenom periodu, na Odeljenju psihijatrije lečeno 70 osoba, dok je od narkomanije lečeno njih 16. Kako je istakao dr Šagi, od drugih vidova bolesti zavisnosti, poput klađenja ili kockanja njihova Služba imala je vrlo mali broj pacijenata.

Kako stručnjaci ističu, bez dobrovoljnog pristanka osobe lečenje ne može biti uspešno. Potrebno je da pojedinac bude svestan toga da ima problem i da je motivisan da taj problem reši te da potraži pomoć stručnjaka.

Dr Šagi poručuje da je “bolje sprečiti nego lečiti” te da svako ko primeti da ima problem sa psihičkim stanjem treba da se obrati stručnjaku, kao što to činimo kada osetimo druge zdravstvene tegobe. Tako je i za mentalno zdravlje važno javiti se što pre kako bi lečenje bilo uspešnije.