Novčana davanja za najugroženije Subotičane

Tokom prošle godine Centar za socijalni rad odobrio je 1511 zahteva za jednokratnu novčanu pomoć, što je za 141 više u odnosu na 2020. godinu kada je odobreno 1370 zahteva. Iz budžeta grada je za ovu godinu opredeljeno 10 miliona dinara za ovu vrstu novčanih davanja.

Ove godine je u budžetu Grada opredeljeno 2,2 miliona dinara više u odnosu na prošlu godinu za novčana davanja za socijalno najugroženije Subotičane koja se realizuju putem Centra za socijalni rad. Preko ove ustanove socijalne zaštite, najugroženiji sugrađani mogu da ostvare pravo na više vrsta novčane pomoći: jednokratnu novčanu pomoć, novčanu pomoć za ogrev, izuzetnu novčanu pomoć i interventnu novčanu pomoć. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć može ostvariti pojedinac ili porodica koja se nalazi u stanju trenutne socijalne potrebe, a tokom prošle godine Centar za socijalni rad odobrio je 1511 zahteva za ovom vrstom pomoći, dok je u 2020. odobreno 1370.

U toku godine nosioci prava na novčanu socijalnu pomoć imaju mogućnost podrške u vidu novčanog davanja za ogrev ili regulisanje troškova grejanja za šta je iz gradskog budžeta opredeljeno 4 miliona dinara. Tokom 2021. godine odobreno je ukupno 560 davanja za ovu namenu, a u 2020. -562. Kada je u pitanju izuzetna novčana pomoć, ona se dodeljuje licima koja se nalaze u teškoj materijalnoj situaciji i to na period od 12 meseci.

Intervetna novčana pomoć dodeljuje se licima kojima je oštećen stambeni objekat usled poplave, požare ili drugog oštećenja, a u toku kalendarske godine osoba ne može ostvariti više od dva puta pravo na ovu vrstu pomoći.